latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

30.11.2018.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у периоду јануар–септембар 2018. износио је 4,5%. С производне стране, раст бележе сви сектори, а најбржи раст забележен је у грађевинарству и пољопривреди, док се у оквиру услуга посебно истиче раст у трговини, саобраћају, туризму, угоститељству и сектору информисања и комуникација.

Повољна кретања бележе се и у прерађивачкој индустрији. С расходне стране, раст бруто домаћег производа вођен је пре свега снажним растом инвестиција и повољним кретањима на тржишту рада, која за резултат имају одржив раст финалне потрошње.

У односу на исти месец претходне године, индустријска производња у октобру била је виша за 3,2%, вођена растом прерађивачке индустрије од 5,6%. У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележен у три четвртине области, а највећи позитиван допринос расту индустрије потекао је од производње основних метала. У периоду јануар–октобар, међугодишњи раст укупне индустрије износио је 2,4%, а њеног прерађивачког сектора 2,9%.

Међугодишње посматрано, према подацима Републичког завода за статистику, промет робе у трговини на мало у октобру реално је повећан за 5,3%, а укупно у периоду јануар–октобар за 4,1%.

Када је реч о спољнотрговинској размени, према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар–октобар, као резултат распрострањеног раста извоза прерађивачке индустрије остварен је међугодишњи раст робног извоза од 8,3%. Истовремено, увоз је повећан за 13,7%, пре свега као резултат раста увоза опреме за потребе инвестиција и средстава за репродукцију за потребе индустрије.

Према Анкети о радној снази, стопа незапослености је у трећем тромесечју 2018. године износила 11,3%, што је њен најнижи ниво од када постоје упоредиви подаци. Поред тога, стопа запослености достигла је 49,2%.

Кабинет гувернера