latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

16.11.2018.

Резултати октобарске анкете о инфлационим очекивањима

Резултати октобарске анкете показују да су краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде нижа него у септембру, при чему су наставила да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Финансијски сектор за годину дана унапред очекује инфлацију од 2,8%, док се очекивана инфлација за две године унапред налази на централној вредности циља од 3,0%. Инфлациона очекивања привредника нешто су нижа и износе 2,4% за годину унапред, и 2,5% за две године унапред.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова за одрживи привредни раст.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера