latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

19.09.2018.

Народна банка Србије потписала Споразум о сарадњи с Јединственим одбором за реструктурирање

Народна банка Србије је 25. јула ове године потписала Споразум о сарадњи с Јединственим одбором за реструктурирање (Single Resolution Board), европским регулаторним телом надлежним за реструктурирање финансијских институција. Циљ овог споразума је да обезбеди основу за размену информација и координацију приликом планирања и спровођења реструктурирања финансијских институција које послују у Србији и у оквиру Банкарске уније у Европској унији.

Народна банка Србијe и Јединствени одбор за реструктурирање овим споразумом су потврдили своје опредељење да даље унапређују своју међусобну комуникацију и сарадњу ради побољшања и олакшавања могућности реструктурирања банака и банкарских група с прекограничним елементом, а ради очувања финансијске стабилности у случају избијања кризе.

Подсећамо, изменама и допунама Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), које су почеле да се примењују 1. априла 2015. године, у Србији је успостављен свеобухватни правни оквир за реструктурирање банака, а Народној банци Србије поверена је функција тела надлежног за реструктурирање банака. У том својству, Народна банка Србије одговорна је за планирање, покретање и спровођење реструктурирања банака и банкарских група које су у њеној надлежности, а ради заштите јавног интереса у кризним ситуацијама.

Сектор за реструктурирање банака