latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

13.09.2018.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у августу

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају августа износиле 11.325,7 милиона евра, што је за 77,7 милиона евра мање него на крају јула. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 194 одсто и око шест месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама. Посматрано у односу на крај августа претходне године, бруто девизне резерве повећане су за 1.048,0 милиона евра.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају августа износиле су 9.463 милиона евра, што је за 78 милиона евра мање него на крају јула.

Смањење девизних резерви у августу резултат је настојања државе да у значајнијој мери смањи свој девизни дуг, чиме се доприноси смањењу јавног дуга Републике Србије и промени његове валутне структуре ради смањења изложености девизном ризику. Одливи по основу превремене и редовне отплате девизних кредита, доспелих хартија од вредности и другим основима (укупно нето 340 милиона евра) у великој мери су били компензовани приливима по основу интервенција (куповина девиза) Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (200 милиона евра).

Нето приливи по основу донација, управљања девизним резервама и по другим основима (укупно 70,2 милиона евра), као и позитиван утицај тржишних фактора забележен у овом месецу (12,1 милион евра), били су више него довољни да надоместе нето одливе из девизне обавезне резерве по основу уобичајене активности банака и по другим основима (укупно 20 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у августу износио је 483,3 милиона евра и био је за 21,4 милиона већи него у претходном месецу. У првих осам месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 4.658,4 милиона евра.

У августу је динар номинално ослабио према евру за 0,2%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 190 милиона евра како би ублажила претеране дневне осцилације курса.

Кабинет гувернера