latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.08.2018.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа износио је 4,8% у другом тромесечју 2018. То је изнад прелиминарне процене, која је износила 4,4%. У првом тромесечју остварен је реални међугодишњи раст бруто домаћег производа од 4,9%.

Раст бруто домаћег производа од почетка године вођен је пре свега прерађивачком индустријом, услугама претежно приватног сектора, грађевинарством и пољопривредом. Када је реч о изворима раста, кључан допринос потекао је од инвестиција и извоза, као и од потрошње домаћинстава. 

Индустријска производња је у јулу, у односу на исти месец претходне године, била виша за 1,7%. Посматрано према структури, раст је био вођен прерађивачком индустријом, која је остварила раст од 3,4%, при чему је раст забележен у преко две трећине области. Посматрано у периоду јануар–јул, индустријска производња је повећана за 3,7% међугодишње, а њен прерађивачки сектор за 3,4%. Раст је остварен и у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром.  

Промет робе у трговини на мало у јулу био је реално за 3,2% виши него у истом месецу претходне године. У периоду јануар–јул, међугодишњи реални раст промета у трговини на мало износио је 3,4%.
Робни извоз је у периоду јануар–јул, у односу на исти период претходне године, повећан за 8,5%, а увоз за 12,7%, пре свега по основу раста увоза опреме и репроматеријала.

Према Анкети о радној снази, стопа незапослености је у другом тромесечју износила 11,9%, што је за 2,9 процентних поена ниже него у првом тромесечју. Истовремено, стопа запослености је повећана у односу на прво тромесечје и износи 48,6%.

Кабинет гувернера