latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-08-10 13:24:44.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јулу

Девизне резерве Народне банке Србије на крају јула износиле су 11.403,4 милиона евра, што је за 299,0 милиона евра више него на крају јуна. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 200 одсто и око шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јула износиле су 9.541 милион евра, што значи да су у том месецу повећане за 224 милиона евра. То је нови највиши ниво нето девизних резерви од 2000. године.

Повећање бруто девизних резерви у јулу готово у целини резултат је активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (прилива у износу од 300 милиона евра, по основу интервенција куповином девиза). Утицај осталих токова (прилива и одлива) на девизне резерве у јулу био је готово неутралан. Нето приливи по основу донација, управљања девизним резервама и осталим основима (укупно 81,7 милиона евра), као и по основу девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака (49,8 милиона евра), у потпуности су надоместили одливе по основу нето раздужења државе по девизним кредитима и хартијама од вредности (укупно 84,4 милиона евра) и амортизовали негативан утицај тржишних фактора (нето 48,1 милион евра).
  
Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јулу износио је 461,9 милиона евра и био је за 11,4 милиона већи него у претходном месецу. У првих седам месеци ове године у међубанкарској трговини реализован је укупно 4.175,1 милион евра.

У јулу је вредност динара била готово непромењена према евру, а Народна банка Србије  је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 220 милиона евра ради ублажавања претераних дневних осцилација курса.

Кабинет гувернера