latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-08-08 10:51:52.0

Народна банка Србије једина надлежна да одлучује о захтеву за стицање власништва у Теленор банци

Поводом медијских написа у вези с поступком „стицања” Теленор банке и вести да је Комисија за заштиту конкуренције Србије ППФ групи одобрила преузимање те банке, која је део Теленор групе, Народна банка Србије истиче да од јануара, када је одбила захтев једног правног лица за стицање власништва у овој банци (захтев поднет 2017. године у име и за рачун физичког лица – RSC Investments B.V.Holandija у име и за рачун Elvin Vehip Guri), није примљен ниједан захтев за давање претходне сагласности за стицање власништва у поменутој банци, па ни захтев ППФ групе.

Народна банка Србије указује на то да, тек након пријема уредног захтева за давање претходне сагласности за стицање власништва у банци, отпочиње поступак оцене поднетог захтева, те да је Народна банка Србије једина надлежна да о том захтеву коначно одлучује.

У прилог наведеном говоре императивне одредбе Закона о банкама којима је прописано да ниједно лице не може без претходне сагласности Народне банке Србије стећи директно или индиректно власништво у банци које му омогућава од 5% и више гласачких права у тој банци.

Кабинет гувернера