latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-07-23 12:54:02.0

Резултати јунске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима анкете из јуна месеца, и даље се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Финансијски сектор очекујe инфлацију на циљаних 3,0% и за годину и за две године, док су очекивања привредника непромењена у односу на мај и износе 2,7% у кратком и 2,8% у средњем року.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера