latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-06-29 15:59:52.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у мају, у односу на исти месец претходне године, забележила раст од 0,5%, који је био вођен растом прерађивачке индустрије од 1,6%. У периоду јануар–мај, у односу на исти период претходне године, раст производње индустрије износио је 4,1%, a њених прерађивачких области 3,4% и сектора снабдевања електричном енергијом гасом и паром 9,1%.

Према десезонираним подацима, раст индустријске производње у мају у односу на април износио је 3,4%, при чему су активности у прерађивачком сектору порасле за 5,7%. У оквиру прерађивачке индустрије, највећи позитиван допринос расту потекао је од прехрамбене индустрије и производње деривата нафте.

Према подацима Републичког завода за статистику, промет робе у трговини на мало у мају је, у односу на исти месец 2017, реално повећан за 3,5%. У периоду јануар–мај, у односу на исти период претходне године, промет у трговини на мало реално је већи за 3,7% и резултат је раста промета прехрамбених и непрехрамбених производа, као и моторних горива.

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар–мај, остварен је међугодишњи раст извоза робе од 7,1%, пре свега као резултат повећања извоза прерађивачке индустрије од 10,5%, који је забележен у 22 од 23 области. Међугодишњи раст робног увоза у истом периоду износио је 11,1%, и вођен је пре свега већим увозним набавкама капиталних и интермедијарних производа.

Кабинет гувернера