latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-06-29 10:30:36.0

Резултати мајске анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима мајске анкете, инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде за годину и за две године дана унапред остала су у границама циља (3 ± 1,5%).

Финансијски сектор очекујe инфлацију од 2,5% у кратком року, а 3,0% у средњем року, док привреда очекује 2,7% у кратком, а 2,8% у средњем року.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера