latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

13.06.2018.

Република Србијa посвећена примени најбољих међународних статистичких стандарда

Националнa страницa (National Summary Data Page – NSDP) на којој су приказани главни макроекономски и социодемографски подаци за Републику Србију (http://www.stat.gov.rs/en-US/NSDP-Serbia) доступна је на веб-сајту Републичког завода за статистику од 8. јуна 2018. године.

Страница, развијена захваљујући сарадњи Републичког завода за статистику, Народне банке Србије, Министарства финансија и Београдске берзе, заснива се на стандардизованом систему за размену података и метаподатака. Тиме су подаци за Србију постали расположиви у оквиру општег система за дисеминацију података (Enhanced General Data Dissemination System – е-GDDS) Међународног монетарног фонда.

Израда националне странице представља додатни корак посвећености примени најбољих међународних статистичких стандарда, с обзиром на то да се екстерним корисницима олакшава приступ главним макроекономским и социодемографским подацима наше земље.

Више информација у вези са е-GDDS у делу Статистика.

Кабинет гувернера