latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

08.06.2018.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у мају

Девизне резерве Народне банке Србије на крају маја износиле су 10.883,3 милиона евра, што је за 454,0 милиона евра више него на крају априла (1.391,1 милион евра више него на крају маја претходне године). Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 192 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга – готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају маја износиле су 9.076,0 милиона евра, што је за 451,0 милиона евра више него на крају априла и представља њихов највиши ниво на крају месеца од 2000. године.

Повећање бруто девизних резерви у мају у највећој мери јесте резултат прилива по основу интервенција Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту (куповина 220,0 милиона евра). У амбијенту у коме је забележен значајан позитиван утицај тржишних фактора (177,3 милиона евра), пре свега промене међувалутних односа на међународном финансијском тржишту, повећању девизних резерви допринели су и нето приливи по основу донација, управљања девизним резервама и осталим основима (укупно 85,5 милиона евра), који су вишеструко надмашили одливе из девизних резерви по основу нето раздужења државе (по девизним кредитима и хартијама од вредности) и девизне обавезне резерве банака (укупно 28,8 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у мају износио је 513,9 милиона евра и био је за 41,6 милиона већи него у претходном месецу. У првих пет месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 3.262,7 милиона евра.

У мају је вредност динара била готово непромењена према евру, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 220,0 милиона евра ради ублажавања прекомерних краткорочних осцилација курса.

Кабинет гувернера