latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

07.06.2018.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике. Очекује се да ће се инфлација, након овогодишњег минимума у априлу од 1,1% међугодишње, постепено кретати ка циљу, али да ће до краја ове године остати ближе доњој граници циља. Приближавање инфлације централној вредности циља од 3,0% очекује се у другој половини 2019, пре свега по основу очекиваног раста тражње. Да ће инфлација у наредној години дана бити испод централне вредности циља, очекују и финансијски сектор (2,5%) и привреда (2,7%). За две године унапред, финансијски сектор, као и Народна банка Србије, очекује да ће инфлација бити на циљу од 3,0%, док привреда сматра да ће бити близу циља (2,8%).

Извршни одбор је констатовао да су се у овој години убрзали кредитна активност и привредни раст. Оцењено је да је привредни раст у највећој мери вођен инвестицијама, које ће у наредном периоду подржавати диверсификован раст извозно оријентисаних области привреде.

Извршни одбор је имао у виду да неизвесност на међународном робном тржишту и даље налаже опрезност у вођењу монетарне политике, пре свега по основу кретања цене нафте, која је од средине прошле године знатније повећана. Ипак, према фјучерсима и оценама релевантних међународних институција, не очекује се даљи раст цене нафте на светском тржишту, већ њена стабилизација до краја године, а затим и пад током 2019. Неизвесност је присутна и по основу променљивог кретања цена пољопривредних производа на светском тржишту, као и утицаја временских услова на домаћу производњу и цене воћа и поврћа. Такође, инфлација у зони евра, нашем најзначајнијем трговинском партнеру, повећана је у мају на 1,9%. Међутим, процењује се да је раст инфлације у зони евра привремен и последица је виших цена енергената, док се њен трајнији повратак на циљ очекује у наредним годинама. Опрезност у вођењу монетарне политике и даље je потребна и због различитих монетарних политика Система федералних резерви и Европске централне банке, и неизвесности у погледу динамике њихове нормализације у наредном периоду. Поред тога, неизвесност на међународним тржиштима последица је и геополитичких тензија. Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољним макроекономским кретањима и повољнијим изгледима за наредни период.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. јула 2018.

Кабинет гувернера