latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-03-02 10:08:01.0

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у фебруару

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у фебруару, за 18 радних дана, реализовано је укупно 16,8 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,9 милиона, или 23%, чине налози за плаћање у клирингу, а 13,0 милиона, или 77%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 934.053, од чега је 719.666 просечан број плаћања у RTGS систему, а 214.387 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 3.576,9 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 28,3 милијарде динара, или 0,8% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 198,7 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,6 милијарди динара.

Током 10.020 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама, који има 20 учесника, реализовано је укупно 3.693 плаћања, у вредности од 23.122.974,78 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера