latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-03-01 06:38:49.0

Кретање економске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални раст БДП-а је у 2017. износио 1,9% и био је вођен прерађивачком индустријом, грађевинарством и услугама претежно приватног сектора. С расходне стране, кључан допринос расту БДП-а потекао је од фиксних инвестиција и извоза, уз даљи опоравак приватне потрошње.

Индустријска производња је у јануару остварила месечни десезонирани раст од 4,2%, док је у односу на јануар претходне године била виша за 10,6%. Сви сектори индустрије бележе међугодишњи раст – прерађивачка индустрија 11,3%, рударство 9,3% и снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 8,5%.

Прерађивачка индустрија је, према десезонираним подацима, у јануару забележила месечни раст од 4,3%, пре свега као резултат раста производње моторних возила, неметалних минерала, хемијских производа и основних метала.

Према подацима Републичког завода за статистику, промет у трговини на мало је у јануару, у односу на исти месец претходне године, реално порастао за 7,1%.

Кабинет гувернера