latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-01-11 15:22:49.0

Донета нова Одлука о врстама девиза и ефективног страног новца који се купују и продају на девизном тржишту

Извршни одбор Народне банке Србије на данашњој седници донео је нову Одлуку о врстама девиза и ефективног страног новца који се купују и продају на девизном тржишту. Најзначајније новине ове одлуке су следеће:

  • На листу валута којима се може трговати на девизном тржишту у Републици Србији, и у форми девиза, и у форми ефективног страног новца, уводе се две нове валуте – бугарски лев и румунски леј;
  • Омогућава се трговина у форми девиза оним валутама којима је до сада била омогућена трговина само у форми ефективног страног новца, и то – мађарском форинтом, пољским злотом, чешком круном, конвертибилном марком и хрватском куном;
  • Уводи се кувајтски динар на курсну листу за девизе Народне банке Србије.

Извршни одбор Народне банке Србије усвојио је наведене новине доношењем нове Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца који се купују и продају на девизном тржишту, имајући у виду знатније измене које се усвајају, као и чињеницу да су у последњих неколико година већ извршене измене и допуне постојеће одлуке (ради увођења нових валута и нових учесника на девизном тржишту).

При доношењу одлуке о увођењу румунског леја и бугарског лева на курсну листу, Народна банка Србије се руководила учешћем и значајем Румуније и Бугарске у спољнотрговинској размени Републике Србије, као и потенцијалима за јачање и унапређење економске сарадње с тим земљама у наредном периоду. У обзир је узет и сталан раст броја држављана Румуније и Бугарске који посећују Србију. Очекује се да увођење ове две валуте подстицајно утиче и на реализацију економских пројеката Србије с Бугарском и Румунијом. На овај начин, омогућава се замена бугарске и румунске валуте за динаре, и обрнуто, у складу с интересовањем, што је нарочито значајно за погранична подручја.

Такође, приликом доношења одлуке о увођењу румунског леја и бугарског лева на курсну листу, узета је у обзир и чињеница да је кредитни рејтинг ових земаља инвестиционог ранга, као и да су обе земље чланице Европске уније.

Бугарски лев и румунски леј ће се укључити на листу девиза и ефективног страног новца којима банке могу да тргују, као и на листу ефективног страног новца који овлашћени мењачи и јавни поштански оператор могу да купују и продају на домаћем девизном тржишту. Обе валуте ће се укључити и на курсну листу за девизе Народне банке Србије.

Бугарска валута ће бити уведена на курсну листу под називом „бугарски лев” са словном ознаком BGN и нумеричком ознаком 975, док ће румунска валута бити уведена под називом „румунски леј” са словном ознаком RON и нумеричком ознаком 946.

На листу валута којима банке и Народна банка Србије могу да тргују у форми девиза укључиће се и валуте којима је до сада било могуће трговати само у форми ефективног страног новца – мађарска форинта, пољски злот, чешка круна, конвертибилна марка и хрватска куна. Приликом доношења овакве одлуке, Народна банка Србије је узела у обзир све веће потребе привредних субјеката за отварањем рачуна у наведеним валутама и трговином поменутим валутама у форми девиза.

Истовремено, одлучено је и да се кувајтски динар поново укључи на курсну листу за девизе Народне банке Србије. Овакву одлуку Извршни одбор Народне банке Србије донео је узимајући у обзир да у наведеној валути постоје уговори о зајму одобрени буџетским корисницима, као и да ће се у овој валути повлачити средства у оквиру наредних транши кредита. На тај начин, Република Србија ће остварити уштеде смањењем трошкова коришћења посредничких валута (евро или амерички долар) у кредитним аранжманима закљученим у кувајтским динарима. Овиме се повећава ефикасност сервисирања плаћања односно наплате по постојећим (и будућим) кредитима у овој валути у којима Народна банка Србије има улогу агента Републике Србије. Такође, уједначавање листе валута за девизе пословних банака и Народне банке Србије веома је важно и са аспекта очувања финансијске стабилности, односно могућности да Народна банка Србије обезбеди сваку валуту којом је могуће трговати на домаћем девизном тржишту.

Наведена одлука ступа на снагу 1. фебруара 2018. године.

Кабинет гувернера