latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-12-29 17:42:59.0

Процене економских и спољнотрговинских кретања у 2017. години

Републички завод за статистику објавио је процене кретања најзначајнијих макроекономских индикатора у 2017. години које потврђују јачање наше економије и њених изгледа у наредном периоду. Инфлација је остала ниска и стабилна и у децембру је износила 3,0% мг, чиме се нашла на централној вредности циља Народне банке Србије. Раст БДП-а био је вођен извозом који је, као резултат повећања инвестиција, наставио да расте по двоцифреној стопи.

Републички завод за статистику процењује да је бруто домаћи производ у 2017. години реално повећан за 1,9%, чему је, пре свега, допринео раст индустријске производње од 3,9%. Раст бележе и услужни сектори, а пре свих трговина, туризам, саобраћај и угоститељство, док је због неповољних временских прилика пољопривредна производња била очекивано нижа. Повољна кретања у реалном сектору наставила су да се позитивно одражавају и на тржиште рада на којем се бележи раст запослености и зарада.

Према десезонираним подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у новембру 2017. забележила раст од 1,2%, а њен прерађивачки сектор од 2,4%. У односу на исти месец претходне године укупна индустријска производња је у новембру била већа за 5,5%, а прерађивачка за 8,2%.

Промет робе у трговини на мало је у новембру, међугодишње посматрано, реално већи за 2,9%, док је у периоду јануар-новембар 2017, у односу на исти период претходне године, повећан за 3,8%.
Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према подацима РЗС-а, у периоду јануар-новембар 2017, у односу на исти период претходне године, робни извоз изражен у еврима већи је за 13,1%, док је увоз повећан за 14,6%.

Резултати у овој години потврђују да се, захваљујући постигнутој макроекономској стабилности и унапређењу пословног и инвестиционог амбијента, настављају позитивна економска кретања и јачају перспективе раста наше привреде.


Кабинет гувернера