latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-12-29 11:35:50.0

Континуитет позитивних резултата обележио 2017. годину

И у протеклој години, Народна банка Србије је испунила свој основни циљ – инфлација у Србији је већ пету годину заредом ниска и стабилна. За 2017. годину, инфлациони циљ је снижен са 4±1,5% на 3±1,5%, и током целе године инфлација се кретала у границама овог новог, нижег циља, уз усидрена инфлациона очекивања. У овогодишњем Извештају о конкурентности Светског економског форума, Србија је по оствареној инфлацији задржала прву позицију, коју дели са 35 земаља.

И поред неизвесности које су долазиле из међународног окружења, очувана је релативна стабилност курса динара. Током већег дела године, динар је јачао, као резултат знатно бољих макроекономских прилика у Србији и перспектива домаће економије – високог прилива инвестиција и наставка динамичног извоза, као и нешто већег прилива девиза током туристичке сезоне. Због тога, Народна банка Србије годину завршава као нето купац евра на девизном тржишту, чиме смо додатно ојачали девизне резерве.

Референтна каматна стопа је у 2017. години снижена два пута, у септембру и октобру, на 3,5%, што је њен најнижи ниво у режиму циљања инфлације. Тиме су створени услови за даљи пад каматних стопа на нове и постојеће динарске кредите, што је обезбедило значајне уштеде за привреду и грађане.

Захваљујући активностима спроведеним у претходном периоду, финансијски систем је сигуран и отпоран – унапређен је регулаторни оквир за банке, чиме је постигнута висока усклађеност домаћих прописа с прописима Европске уније. Настављен је пад учешћа проблематичних кредита, које се враћа на преткризне нивое. На крају октобра 2017. године, бруто показатељ проблематичних кредита на нивоу банкарског сектора износио је 11,9%, што је за 10,4 процентна поена испод нивоа који је био актуелан у тренутку доношења Стратегије за решавање питања проблематичних кредита, у августу 2015. године, а најнижи ниво још од краја 2008. године. Народна банка Србије је током 2016. године спровела све активности предвиђене својим акционим планом, али се даљи кораци ка смањењу проблематичних кредита у банкарском сектору могу очекивати и од стране надлежних институција и од стране банака.

И у протеклој години, учињени су велики напори на пољу развоја најсавременијих облика плаћања. Народна банка Србије је припремила Нацрт закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица, чијим би се усвајањем допринело даљем развоју безготовинских плаћања у земљи и фер пракси у пословању с платним картицама.

Препознајући потребу за бољим разумевањем прописа и стварањем најповољнијег могућег пословног окружења за даљи развој ИТ сектора, Народна банка Србије је разрешила све недоумице банака и њихових клијената које су се јављале у вези с применом прописа из области платног промета са иностранством, а односе се на реализацију прилива из иностранства. Такође, ради пружања подршке активностима Владе на стварању повољнијег пословног амбијента, Народна банка Србије је усвојила измене подзаконских аката из области платног промета и тако прецизирала одредбе које се односе на необавезност употребе печата привредних субјеката.

Гувернер Јоргованка Табаковић и Ши Венчао, председник компаније China UnionPay, потписали су Меморандум о разумевању, којим су утврђене основе за будућу сарадњу између националног картичног система Републике Србије – DinaCard и највећег картичног система на свету – кинеског националног картичног система China UnionPay.

Донета је и одлука да се на листу валута којима се тргује на девизном тржишту уведе турска лира. При доношењу ове одлуке, Народна банка Србије се руководила учешћем Турске у спољнотрговинској размени Србије, као и потенцијалима за јачање и унапређење економске сарадње двеју земаља.

Народна банка Србије је правовременом и ефикасном монетарном политиком знатно допринела да у протеклој години агенције Moody’s, Fitch Ratings и Standard and Poor’s повећају кредитни рејтинг Србије, а успешно је завршено и осмо разматрање стендбај аранжмана с Међународним монетарним фондом, када је оцењено да је Србија током аранжмана, спровођењем договореног економског програма, постигла значајан напредак. Треба поменути и да је крајем децембра премија ризика Србије пала испод 100 базних поена, што је њен најнижи ниво.

И у наредној години, Народна банка Србије наставиће да испуњава своје циљеве –очување ценовне и финансијске стабилности, што доприноси одрживом и стабилном привредном расту и бољем животу свих грађана.

Кабинет гувернера