latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-12-28 09:23:23.0

Резултати новембарске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима новембарске анкете, наставила су да се крећу у границама циља (3±1,5%).

Финансијски сектор и привреда очекују да ће инфлација у новембру 2018. године износити 3,0%, односно да ће бити тачно на централној вредности циља Народне банке Србије.
Средњорочна инфлациона очекивања (за новембар 2019) такође се налазе у границама циља, и износе 3,1% код финансијског сектора, и 3,5% код привреде.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера