latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-12-27 16:30:27.0

Висина трошкова и накнада које се наплаћују приликом пријема новца из иностранства, односно слања новца у иностранство – за физичка лицa

Ради повећања транспарентности код накнада у платном промету са иностранством, Народна банка Србије је објединила податке о трошковима и накнадама које финансијске институције наплаћују приликом слањa новца у иностранство, односно пријемa новца из иностранства – за физичка лица, и то за десет држава које представљају репрезентативне примере када је у питању слање новца из Републике Србије у иностранство, односно пријем новца из иностранства у Републици Србији.

Извор података су институције које за физичка лица шаљу новац у иностранство, односно примају новац из иностранства (банке, платне институције и ЈП „Пошта Србије”), при чему су приказани подаци за опцију када пошиљалац сноси трошкове (опција OUR), и то за банке преко отвореног рачуна у банци (пошиљаоца и примаоца новца); за платне институције путем услуге Western Union, МoneyGram, RIA Money Transfer; а за ЈП „Пошта Србије” путем међународне поштанске упутнице. Напомињемо да су наведени прегледи искључиво информативног карактера, како бисмо указали грађанима на различите накнаде и трошкове у вези са овим пословима, а за прецизне податке – неопходно је контактирати с надлежним институцијама.

Имајући у виду да финансијске институције које обављају ове послове и врше наплату за обављену услугу у складу са својом тарифом накнада, саветујемо грађане да би требало да се, пре слања односно пријема новца, детаљно информишу о могућим начинима слања/пријема, условима, свим накнадама и трошковима, као и очекиваном времену када би трансакција требало да буде обављена, а затим одаберу онај начин и ону финансијску институцију чије услуге одговарају њиховим потребама.

Детаљне информације о трошковима и накнадама при слању новца у иностранство, односно пријему новца из иностранства, могу се пронаћи на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Заштита корисника, Висина трошкова и накнада које се наплаћују приликом пријема новца из иностранства, односно слања новца у иностранство – за физичка лицa.

Сектор за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга