latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-11-21 10:10:49.0

Резултати октобарске анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима октобарске анкете, краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Финансијски сектор очекује да ће инфлација у октобру 2018. године износити 3,0%, док су очекивања привреде на нивоу од 3,5%.

Средњорочна инфлациона очекивања (за октобар 2019) такође се налазе у границама циља, и износе 3,1% код финансијског сектора и 4,0% код привреде.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва.

Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера