latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-11-09 13:31:20.0

Турска лира уведена на листу валута којима се тргује на девизном тржишту

Извршни одбор Народне банке Србије је, на данашњој седници, донео Одлуку о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца који се купује и продаје на девизном тржишту, чиме се на листу валута којима се тргује на девизном тржишту уводи турска лира.

При доношењу ове одлуке, Народна банка Србије се руководила учешћем Републике Турске у спољнотрговинској размени Републике Србије, као и потенцијалима за јачање и унапређење економске сарадње двеју земаља у наредном периоду. У обзир је узет и сталан раст броја турских држављана који посећују Републику Србију. Такође, увођењем турске лире на листу валута којима се тргује на девизном тржишту олакшава се пословање турским и домаћим компанијама које међусобно сарађују, што ће се повољно одразити на обим спољнотрговинске размене. Очекује се да увођење турске лире подстицајно утиче и на реализацију заједничких економских пројеката Републике Србије и Републике Турске.

Турска лира ће се укључити на листу девиза и ефективног страног новца којим банке могу да тргују и на листу ефективног страног новца који овлашћени мењачи могу да купују и продају. Такође, турска лира ће се укључити и на листу девиза које Народна банка Србије може куповати и продавати на девизном тржишту.

Турска валута ће бити уведена на курсну листу под називом „турска лира”, са словном ознаком TRY и нумеричком ознаком 949.

Наведена Одлука ступа на снагу 1. децембра 2017. године.

Кабинет гувернера