latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-09-12 14:55:46.0

Кретање инфлације у августу

Према подацима Републичког завода за статистику, у августу су потрошачке цене порасле за 0,2%. Месечна инфлација је била одређена сезонским растом цена туристичких пакет-аранжмана и свежег меса, док је највећи негативни допринос потекао од пада цена обуће и одеће и свежег воћа.

Међугодишња инфлација је у августу снижена на 2,5%, док је базна инфлација (индекс потрошачких цена по искључењу хране, енергије, алкохола и цигарета) такође успорила и у августу је износила 1,5% међугодишње.

Пад међугодишње стопе инфлације био је очекиван и опредељен како текућим кретањем цена, тако и тзв. базним ефектом, односно кретањем цена у истом периоду претходне године. Конкретно, месечна инфлација је у августу 2016. износила 0,9%, у највећој мери као последица поскупљења меса, кoje je било више од сезонски уобичајеног. С обзиром на то да се таква поскупљења, очекивано, нису поновила, у августу ове године остварен је мањи месечни раст цена, што се одразило и на снижење међугодишње стопе инфлације. Поменути базни ефекат одразиће се и на међугодишњу инфлацију у септембру, која би требало да се врати на ниво око средње вредности циља. Након тога, према процени Народне банке Србије, међугодишња инфлација ће наставити да се креће у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 процентних поена.

Кабинет гувернера