latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-09-11 12:37:48.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у августу

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају августа износиле 10.277,7 милиона евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 205 одсто и шест месеци увоза робе и услуга. То је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама. Бруто девизне резерве повећане су у августу за 329,7 милиона евра.

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају августа износиле су 8.589,0 милиона евра, што је за 310,0 милиона евра више него на крају јула и њихов највиши ниво од 2000. године.

Девизне резерве Народне банке Србије су у августу, у највећој мери, повећане по основу интервенција Народне банке Србије куповином девиза на међубанкарском девизном тржишту (прилив од 275,0 милиона евра). Повећање девизних резерви у августу реализовано је и путем нето прилива девиза по основу већег коришћења инокредита од њихове отплате (21,3 милиона евра), као и нето прилива по осталим основима (56,0 милиона евра). Сви наведени приливи су у знатном износу премашили негативни ефекат промена међувалутних односа на међународном финансијском тржишту – једину категорију која је у августу деловала у правцу смањења девизних резерви (одлив од 22,6 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у августу износио је 589,4 милиона евра и био је за 79,9 милиона евра мањи него у претходном месецу. У првих осам месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 3.709,3 милиона евра.

У августу је забележена номинална апрецијација динара у односу на евро од 1%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 290 милиона евра како би ублажила претеране краткорочне осцилације курса.

Кабинет гувернера