latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-09-01 15:02:14.0

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга у девизама у августу

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у августу, за 23 радна дана, реализовано је укупно 17,2 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4,4 милиона, или 25,7%, чине налози за плаћање у клирингу, а 12,8 милиона, или 74,3%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 747.418, од чега је 555.515 просечан број плаћања у RTGS систему, а 191.904 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 4.199,6 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 36,8 милијарди динара, или 0,9% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 182,6 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,6 милијарди динара.

Током 12.825 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 21 учесника, реализовано је укупно 4.301 плаћање, у вредности од 36.990.917,40 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера