latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-09-01 08:29:13.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у првом и другом тромесечју 2017. износио је 1,0% и 1,3%, респективно.

Према десезонираним подацима, индустријска производња је у јулу стагнирала, док је у односу на исти месец претходне године била виша за 4,2%. Посматрано према структури, рударство и снабдевање електричном енергијом, гасом и паром бележе раст активности од 3,2% и 3,1%, респективно, а прерађивачка индустрија раст од 4,5%.

Прерађивачка индустрија, према десезонираним подацима, у јулу је стагнирала. Највећи позитиван допринос расту дала је производња производа од метала и основних метала, а негативан производња моторних возила и производа од гуме и пластике.

Промет робе у трговини на мало у јулу био је реално виши за 4,1% у односу на исти период претходне године.

Робни извоз у јулу био је за 10,3% виши него у истом месецу претходне године, а увоз за 14,1%.

Према Анкети о радној снази, стопа незапослености је у другом тромесечју износила 11,8%, што је за 2,8 процентних поена мање него у првом тромесечју и за 3,4 процентна поена мање него у истом тромесечју претходне године. Стопа запослености повећана је у односу на прво тромесечје за 3,9 процентних поена и износи 48,1%.

Кабинет гувернера