latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-08-18 15:50:21.0

Резултати јулске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима јулске анкете, наставила су да се крећу у границама циља.

Финансијски сектор очекује да ће инфлација у јулу 2018. године бити 3,0%, док привредници очекују 3,5%.

Средњорочна инфлациона очекивања (за јул 2019) такође су у границама циља и износе 3,2% код финансијског сектора, односно 3,5% код привреде.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера