latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-07-03 14:12:43.0

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за јун

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у јуну, за 22 раднa дана, реализовано је укупно 17,8 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4,7 милиона, или 26,1%, чине налози за плаћање у клирингу, а 13,2 милиона, или 73,9%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 810.171, од чега је 598.585 просечан број плаћања у RTGS систему, а 211.586 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 3.616,8 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 38,2 милијарде динара, или 1,1% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 164,4 милијарде динара, а просек вредности промета у клирингу 1,7 милијарди динара.

Током 12.390 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама, који има 22  учесника, реализовано је укупно 5.233 плаћања, у вредности од 33.320.870,54 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера