latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-06-30 17:06:35.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према десезонираним подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у мају порасла за 4,1%, док је у односу на исти месец претходне године била виша за 6,2%. 

Прерађивачка индустрија је забележила међугодишњи раст од 9,2%, а према десезонираним подацима, у мају је повећана за 3,3%, при чему је највећи позитиван допринос потекао од производње фармацеутских производа, деривата нафте и хране.

Међугодишње посматрано, промет робе у трговини на мало је у мају био реално виши за 6,1%. У периоду јануар–мај, у односу на исти период претходне године, промет у трговини на мало је реално повећан за 3,2%.

Међугодишње посматрано, у мају је робни извоз, изражен у еврима, повећан за 18,7%, а увоз за 19,2%.

Кабинет гувернера