latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-04-21 12:02:22.0

Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању за мајски испитни рок.

Стручни испит за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању биће одржан од 29. до 31. маја 2017. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд.

Рок за пријављивање кандидата је 15. мај. Пријаве за стручни испит с комплетном документацијом подносе се Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања – Група за спровођење стручних испита, Немањина 17, Београд.

Списак кандидата са сатницом полагања биће објављен на интернет страници Народне банке Србије до 22. маја.

Такође, лица која су звање овлашћеног посредника, односно овлашћеног заступника стекла у иностранству, ради стицања тог звања у Републици Србији, могу полагати додатни испит на српском језику који се односи на познавање домаћих прописа из области осигурања. Пријаве за додатни испит с комплетном документацијом подносе се Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања – Група за спровођење стручних испита, Немањина 17, Београд.

У погледу организације додатног испита, као и списка кандидата, важе исти термини као и за стручни испит.

За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања на телефон: 011/333-8211, 011/333-8528 и 011/333-8212.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања