latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-04-13 10:57:30.0

„Таково осигурању” дозвола одузета по закону, одговорност на власницима и руководству

Дозвола за рад “Таково осигурању” је одузета 31.07.2014. зато што именовано друштво у одређеном периоду није испуњавало регулаторне стандарде, као и због неизвршавања изречене корективне мере надзора у погледу тих стандарда. За такав случај (неспровођење изречених мера у датом року) прописана је императивна норма, тј. обавеза одузимања дозволе за рад, што је и примењено. Самим тим, испоштоване су све процедуре, односно регулаторне норме, а изреченим мерама дата је претходна прилика власницима друштва да уочене неправилности исправе, што они нису урадили.

“Таково осигурање” оглушило се о изречене мере надзора, показујући  неспремност власника и менаџмента да пословање организују у складу са прописима. Они су, дакле, једини одговорни за судбину своје компаније и у њој запослених лица.

Исправност одлуке Народне банке Србије потврдио је надлежни суд. У тренутку одузимања дозволе, није се водио никакав поступак за стицање квалификованог учешћа у капиталу “Таково осигурања”.

Прес служба