latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-04-13 10:57:30.0

„Таково осигурању” дозвола одузета по закону, одговорност на власницима и руководству

Поводом неистинитих и злонамерних навода појединих медија у вези са одузимањем дозволе „Таково осигурању”, Народна банка Србије истиче да је дозвола за рад „Таково осигурању” одузета јер је тако налагао Закон о осигурању који се примењивао у периоду 2004–2015. године, што је познато свим заинтересованим странама које су се обраћале Народној банци Србије или имале увид у релевантне документе.

Поменутом друштву наложене су мере надзора ради успостављања регулаторних стандарда, а друштво те мере није извршило, у ком случају је прописана императивна норма одузимања дозволе. Дакле, сва одговорност за овакав исход лежи на руководству и власницима поменутог друштва.

Мере надзора које су изречене пре одузимања дозволе односиле су се на неиспуњавање регулаторних стандарда, првенствено у погледу економских показатеља структуре инвестиција и капиталне базе.

Подаци наведени у спорном тексту, а који се тичу пословног резултата, као и тока ликвидационог поступка, са становишта регулаторних захтева нису релевантни. Наиме, друштво за осигурање може бити високо профитабилно, а да притом не испуњава ниједан квантитативни критеријум који је дефинисао закон. Разлог томе је што профитабилност представља интерес власника, а закон дефинише стандарде који су у интересу осигураника. Управо такве стандарде „Таково осигурање” годинама пре одласка у ликвидацију није испуњавало, што ће рећи и много пре формирања Фондације „Драгица Николић”, тако да је било какво довођење у везу наводних донација и дозволе за рад ништа друго до злонамерна инсинуација, чији је циљ да наруши углед не само поменуте фондације и Народне банке Србије већ и других државних институција и регулаторног оквира.

Ради интереса јавности, још једном ћемо поновити да:

– ликвидациони поступак има намеру да обештети повериоце, а не поседује никакве ингеренције да утврђује исправност одузимања дозволе (чињеница да је у ликвидационом поступку било довољно средстава за намирење свих дуговања не мора имати било какве везе са стањем у друштву пре ликвидације, нити је у овом случају има);

– није тачно да је „Таково осигурање” било пред продајом великом страном инвеститору, као што није тачно да је било успешна компанија, јер се успех мери далеко већим бројем показатеља него што је то финансијски резултат за годину дана;

– судски поступак који је вођен окончан је потврђивањем исправности наше одлуке, односно власници „Таково осигурања” спор су изгубили јер нису имали ниједан аргумент у своју корист, осим инсинуација и неистина, које су на крајње непримерен начин пласиране у јавност.

Кабинет гувернера