latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-04-03 16:50:27.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Индустријска производња је у фебруару 2017, према десезонираним подацима Републичког завода за статистику, забележила раст од 1,7% у односу на претходни месец, док је у односу на фебруар претходне године била нижа за 1,7%. Посматрано према структури укупне индустрије, прерађивачка индустрија бележи међугодишњи раст од 2,5%, док је у секторима рударства и снабдевања електричном енергијом, гасом и паром забележен пад од 1,4% и 12,8%, респективно.

Прерађивачка индустрија је према десезонираним подацима у фебруару забележила раст од 2,1% у односу на претходни месец. У оквиру прерађивачке индустрије, највећи позитиван допринос њеном расту потекао је од производње пића, хемијских производа, машина и опреме.

Промет робе у трговини на мало је у фебруару, у односу на исти месец претходне године, био реално виши за 1,1%.

Према подацима Републичког завода за статистику, у фебруару је робни извоз, изражен у еврима, повећан за 6,9% мг. Истовремено, увоз је био виши за 8,5% мг.

Према коначним подацима Анкете о потрошњи домаћинстава коју спроводи Републички завод за статистику, у 2016. у односу на претходну годину, издаци домаћинстава за личну потрошњу номинално су повећани за 2,8%, a њихови приходи за 3,1%. Постепен опоравак и повољнија структура потрошње су у складу са динамиком економског раста и повољних кретања на тржишту рада.  

Кабинет гувернера