latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-04-03 15:29:04.0

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за март

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у марту, за 23 раднa дана, реализовано је укупно 17,8 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4,7 милиона, или 26,3%, чине налози за плаћање у клирингу, а 13,1 милион, или 73,7%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 773.700, од чега је 569.877 просечан број плаћања у RTGS систему, а 203.823 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 3.396,4 милијарде динара, а вредност промета у клирингу 38,4 милијарде динара, или 1,1% укупне вредности. Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 147,7 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,7 милијарди динара.

Током 12.765 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама, који има 22  учесника, реализовано је укупно 4.836 плаћања, у вредности од 34.715.965,79 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера