latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-03-14 11:57:52.0

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду факторе инфлације, ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике, као и чињеницу да се инфлација од почетка године налази у границама циља од 3,0% ± 1,5 процентних поена и да ће у тим границама остати и у наредном периоду.

Међугодишња стопа инфлације је у фебруару износила 3,2%, у највећој мери као последица деловања једнократних фактора. Као и у другим земљама, раст потрошачких цена био је пре свега опредељен опоравком светске цене нафте у другој половини претходне године, али и растом цена воћа и поврћа, који је био већи од сезонски уобичајеног због неповољних временских прилика почетком године. Да су инфлаторни притисци и даље ниски, указује и базна инфлација од 1,7% међугодишње у јануару и фебруару.

Извршни одбор ће и даље пажљиво пратити дешавања у међународном окружењу која налажу опрезност, првенствено кретања на међународном финансијском тржишту и кретања светске цене нафте. Дивергентност монетарних политика водећих централних банака биће вероватно додатно повећана до краја године, а тиме и неизвесност по основу њиховог утицаја на глобалне токове капитала. Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше економије на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским изгледима, а пре свега смањењу фискалне и спољне неравнотеже.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 11. априла.

Кабинет гувернера