latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-03-13 15:05:39.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у фебруару

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају фебруара износиле 9.759,4 милиона евра, чиме се обезбеђује висока покривеност новчане масе M1 од 210 одсто и шест месеци увоза робе и услуга (двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво девизних резерви).

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају фебруара су износиле 8.046,0 милиона евра. Бруто девизне резерве су у фебруару смањене за 94,9 милиона евра, док су нето девизне резерве биле за 76,0 милиона евра мање него на крају претходног месеца.

Прилив по основу девизних хартија од вредности (већа продаја од доспећа), управљања девизним резервама (упркос још увек неповољним условима за улагање на међународном финансијском тржишту) и по осталим основима у износу од укупно 140,1 милион евра надоместио је одлив по основу интервенција Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту (105,0 милиона евра) и одлив с рачуна девизне обавезне резерве банака (36,6 милиона евра). Стога је смањење девизних резерви у фебруару у највећој мери резултат раздужења – већих отплата од коришћења кредита у износу од 92,0 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у фебруару је износио 311,6 милиона евра и био је за 61,3 милиона мањи него у претходном месецу. У прва два месеца ове године у међубанкарској трговини реализована су 684,4 милиона евра.

На крају фебруара курс динара према евру био је готово непромењен у односу на крај претходног месеца. Народна банка Србије је у фебруару интервенисала на међубанкарском девизном тржишту продајом 105 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса.

Кабинет гувернера