latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-03-01 13:43:52.0

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за фебруар

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у фебруару, за 18 радних дана, реализовано је укупно 16,0 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4,4 милиона, или 27,6%, чине налози за плаћање у клирингу, а 11,6 милиона, или 72,4%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 890.572, од чега је 644.760 просечан број плаћања у RTGS систему, а 245.812 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 3.201,8 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 31,7 милијарди динара, или 1,0% укупне вредности.
Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 177,9 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,8 милијарди динара.

Током 9.990 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 22  учесника, реализовано је укупно 3.663 плаћања, у вредности од 33.500.079,74 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера