latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-02-14 11:57:41.0

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи одлуку, Извршни одбор је имао у виду нову средњорочну пројекцију инфлације, ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике, као и чињеницу да је циљ за инфлацију од почетка 2017. године нижи и да износи 3,0% ± 1,5 процентних поена. Извршни одбор очекује да ће инфлација остати ниска и стабилна и да ће се од почетка ове године кретати у границама новог циља. Таквом кретању инфлације требало би пре свега да допринесу опоравак светске цене нафте и инфлације у међународном окружењу, као и раст домаће тражње. С друге стране, још неко време би дезинфлаторно требало да делују релативно ниски трошкови у производњи хране.

Према оцени Извршног одбора, неизвесност у међународном окружењу, пре свега у погледу кретања светске цене нафте и дешавања на међународном финансијском тржишту, налаже опрезно вођење монетарне политике. Дивергентност монетарних политика водећих централних банака додатно је повећана, а тиме и неизвесност њиховог утицаја на глобалне токове капитала. Ипак, отпорност наше економије на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења сада је већа захваљујући бољим макроекономским изгледима наше привреде, а пре свега убрзању привредног раста праћеног даљим смањењем унутрашње и спољне неравнотеже.

На данашњој седници Извршни одбор је усвојио фебруарски Извештај о инфлацији, који ће јавности бити представљен у среду, 22. фебруара. Том приликом одлуке монетарне политике и макроекономска кретања која их опредељују биће детаљно образложени.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 14. марта.

Кабинет гувернера