latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-02-13 16:10:24.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јануару

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају јануара износиле 9.854,3 милиона евра, чиме се обезбеђује покривеност новчане масе M1 од високих 211 одсто и шест месеци увоза робе и услуга. Девизне резерве су у јануару 2017. смањене за 350,3 милиона евра, што је највећим делом последица сезонског ефекта и повезано с повећањем девизних резерви у децембру 2016. за 386,7 милиона евра.

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јануара су износиле 8.122,0 милиона евра и биле су мање за 242,0 милиона евра у односу на крај децембра 2016. године (у децембру 2016. повећане су за 231,0 милионa евра).

Већи одлив из девизних резерви у јануару (укупно 375,4 милиона евра) реализован je по основу нето одлива с рачуна девизне обавезне резерве банака, већег доспећа од продаје девизних хартија од вредности Републике Србије, знатно већег износа отплате од коришћења кредита, као и нето интервенција Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту, којима су успешно ублажене прекомерне краткорочне осцилације курса динара.

По основу управљања девизним резервама и по другим основима у јануару је остварен девизни прилив од 59 милиона евра, иако на међународном финансијском тржишту и даље преовлађују изразито неповољни услови за улагање девизних средстава. Тиме је такође умањен негативан ефекат на девизне резерве по основу сезонски повећане тражње за девизама у току јануара.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јануару износио је 372,9 милиона евра и био је за 249,3 милиона мањи него у претходном месецу.

У јануару је забележена номинална депрецијација динара у односу на евро од 0,4%, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту продајом 225 милиона евра ради ублажавања претераних дневних осцилација курса.

Кабинет гувернера