latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-02-10 16:42:20.0

Смањено учешће проблематичних кредита

Према прелиминарним подацима Народне банке Србије, учешће проблематичних кредита у укупним кредитима на крају децембра 2016. године износи 17,03%, што представља пад у односу на крај 2015. године за 4,5 процентних поена. Проблематични кредити у банкарском сектору Републике Србије тренутно се налазе на најнижем нивоу у последње готово четири године. Наведено потврђује да Стратегија за решавање проблематичних кредита и релевантни акциони планови дају резултате.
 
Народна банка Србије је током 2016. године у потпуности реализовала циљеве предвиђене Акционим планом који су усмерени на јачање капацитета банака за решавање проблематичних кредита путем унапређењa пракси реструктурирања потраживања, рачуноводствених пракси, унапређења транспарентности банака у делу који се односи на квалитет активе, унапређења управљања колатералима у банкама, као и система извештавања регулатора о структури проблематичних кредита.
 
Подаци показују да системски, међуинституционални и координирани приступ, који је предвиђен Стратегијом, позитивно утиче на решавање питања проблематичних кредита у банкарском сектору Републике Србије. Народна банка Србије, у складу са својим надлежностима, остаје посвећена даљем решавању овог питања ради очувања стабилности финансијског система.

Кабинет гувернера