latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-02-09 13:23:25.0

Плаћање DinaCard картицом на шалтерима Управе за трезор

DinaCard картица је једина картица у Србији којом је на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија могуће без провизије измирити обавезе по основу:

  • пореза на имовину физичких лица, чија прва рата доспева на наплату 17. фебруара,
  • годишњег пореза на доходак грађана,
  • пореза на промет моторних возила,
  • пореза на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства и
  • доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника.

На шалтерима Управе за трезор DinaCard картицом могу се измирити и све друге обавезe по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава, уз ниске провизије.

Кабинет гувернера