latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-02-01 13:48:07.0

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у јануару

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у јануару, за 20 радних дана, реализована су укупно 14,4 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,9 милиона, или 26,9%, чине налози за плаћање у клирингу, а 10,5 милиона, или 73,1%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 717.507, од чега је 524.854 просечан број плаћања у RTGS систему, а 192.653 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 3.712,8 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 30,0 милијарди динара, или 0,8% укупне вредности. Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 185,6 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,5 милијарди динара.

Током 11.160 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 22  учесника, реализована су укупно 3.334 плаћања, у вредности од 26.870.859,54 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера