latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-02-01 08:37:38.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа је у четвртом тромесечју износио 2,5%.

Србија је, када је реч о укупној индустрији, у 2016. години остварила раст од 4,7%, a њен прерађивачки сектор од 5,3%. И преостала два сектора индустрије, рударство и снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, забележила су раст производње на годишњем нивоу од 4,0% и 2,7%, респективно. У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележен у две трећине области, а највећи позитиван допринос потекао је од производње хране, хемијских производа, дувана и производа од гуме и пластике. На нивоу 2016. године, раст бележе реалан промет у трговини на мало за 7,5%, вредност извоза у еврима за 11,5% и увоза за 6,1%.

Када је реч о месечним кретањима, укупна индустрија је у децембру, према десезонираним подацима, забележила раст производње од 1,2%, а прерађивачка индустрија од 1,7%. У односу на исти месец претходне године децембарска производња индустрије је била виша за 3,9% захваљујући расту у прерађивачкој индустрији од 8,2%. Истовремено, сектори рударства и снабдевања електричном енергијом, гасом и паром исказали су међугодишњи пад од 3,1% и 6,3%, респективно.

Према десезонираним подацима, у децембру је остварен раст извоза робе у еврима од 3,2% и раст увоза од 9,1%. Међугодишње посматрано, у децембру је робни извоз, изражен у еврима, повећан за 18,4%, а увоз за 11,8%.

Кабинет гувернера