latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-01-20 14:58:31.0

Резултати децембарске анкете о инфлационим очекивањима

Резултати децембарске анкете показују да финансијски сектор и привреда очекују да ће инфлација остати ниска, стабилна и у границама циља како у наредној години дана, тако и у средњем року.

Финансијски сектор очекује да ће инфлација у децембру 2017. износити 2,15%, док привреда очекује инфлацију на нивоу од 2,0%.

Средњорочна инфлациона очекивања (за децембар 2018) такође су стабилна и у границама циља и износе 2,65% код финансијског сектора и 2,0% код привреде.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од јуна 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера