latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-01-04 14:02:52.0

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за децембар

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у децембру, за 22 радна дана, реализовано је укупно 19,6 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 5,4 милиона, или 27,6%, чине налози за плаћање у клирингу, а 14,2 милиона, или 72,4%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 892.440, од чега је 646.303 просечан број плаћања у RTGS систему, а 246.137 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 4.250,9 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 39,7 милијарди динара, или 0,9% укупне вредности.
Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 193,2 милијарде динара, а просек вредности промета у клирингу 1,8 милијарди динара.

Током 12.330 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 22  учесника, реализовано је укупно 5.475 плаћања, у вредности од 39.151.229,49 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера