latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2016-12-30 16:55:10.0

Процене економских и спољнотрговинских кретања у 2016. години

Републички завод за статистику објавио је годишње процене кретања најзначајнијих макроекономских индикатора. Потврђује се да је инфлација ниска и стабилна, да се раст БДП-а убрзава, уз наставак смањења унутрашње и спољне неравнотеже.

Према изнетим проценама, међугодишња инфлација је у децембру износила 1,6%, док је просечна инфлација током 2016. године износила 1,2%.

Бруто домаћи производ је у 2016. години реално повећан за 2,7%. Toмe је допринео раст пољопривреде, индустрије и грађевинарства, али и раст активности у услужним секторима. Процењена пољопривредна производња је у 2016. години виша за 8,1%, физички обим индустријске производње је повећан за 4,3%, док је у грађевинарству остварен раст од 6,0%. Раст бележе и услужни сектори, а пре свих туризам, саобраћај, трговина на мало и угоститељство. Повољна кретања у реалном сектору одразила су се и на тржиште рада на којем се бележи раст - и зарада и запослености.

Према десезонираним прелиминарним подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у новембру забележила пад од 1,3%. У односу на исти месец претходне године укупна индустријска производња у новембру је била већа за 1,3%. Код прерађивачке индустрије бележи се раст од 4,9%, код рударства 0,5%, док снабдевање електричном енергијом, гасом и паром бележи међугодишњи пад од 10,0%.

Прерађивачка индустрија је у новембру забележила десезонирани раст од 0,5%. Највећи позитиван допринос потекао је од производње основних метала.

Промет робе у трговини на мало је у новембру, међугодишње посматрано, реално већи за 7,4%, док је у периоду јануар-новембар, у односу на исти период претходне године повећан за 7,8%.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према десезонираним подацима, у новембру је остварен месечни раст извоза од 2,9% и пад увоза робе 1,8%. Међугодишње посматрано, у новембру је робни извоз повећан за 19,8%, док је увоз већи за 9,1%. У периоду јануар-новембар 2016, у односу на исти период претходне године, робни извоз изражен у еврима већи је за 11,0%, док је увоз повећан за 5,6%.

Кабинет гувернера