latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2016-12-22 10:39:04.0

Резултати новембарске анкете о инфлационим очекивањима

Резултати новембарске анкете потврђују да финансијски сектор и привреда очекују да ће стабилност цена бити очувана у наредних 12 месеци и у средњем року.

Финансијски сектор очекује да ће међугодишња инфлација у новембру 2017. године бити на нивоу од 2,15%, док привреда за исти период очекује инфлацију на нивоу од 2,0%.

Средњорочна инфлациона очекивања (за новембар 2018) финансијског сектора и привреде су такође ниска и стабилна и износе 2,8% код финансијског сектора и 2,0% код привреде.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од јуна 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва.

Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера