latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2016-12-17 10:11:34.0

Агенција Standard and Poor’s поправила изгледе за побољшање кредитног рејтинга Србије

Рејтинг агенција Standard and Poor’s поправила је са „стабилних“ на „позитивне“ изгледе за побољшање кредитног рејтинга Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној валути и потврдила кредитни рејтинг Србије на нивоу „BB–“. Потврђен је и кредитни рејтинг Србије за краткорочно задуживање на нивоу „B“.

Према наводима агенције Standard and Poor’s, поправљање изгледа за побољшање кредитног рејтинга резултат је пре свега успешне фискалне консолидације и спровођења структурних реформи, убрзања привредног раста заснованог на инвестицијама и смањења екстерне неравнотеже услед снажног раста извоза.

Агенција Standard and Poor’s истиче да ће Србија захваљујући успешном спровођењу мера фискалне консолидације у 2016. смањити фискални дефицит на нешто преко 2%, што је, како наводе, бољи резултат од првобитно очекиваног. Према оцени ове агенције, и екстерна неравнотежа наставља да се смањује. Очекује се дефицит текућег рачуна од око 4% БДП-а у 2016, а у средњем року од око 3% БДП-а, као и да ће у целини остати покривен страним директним инвестицијама.

Када је реч о економској активности, агенције Standard and Poor’s очекује раст од 2,7% у овој и наредној години, вођен инвестицијама, али наводи и да тај раст може бити и виши уз наставак успешног спровођења структурних реформи.

Агенција наводи и да je инфлација у протекле три године ниска и стабилна, да проблематични кредити имају опадајућу тенденцију, као и да су посебна дијагностичка испитивања потврдила да је банкарски сектор адекватно капитализован.

На крају, у свом саопштењу наводи и параметре који ће утицати на одлуку о могућем повећању кредитног рејтинга, при чему истиче наставак повољних тенденција у домену фискалних кретања.

Кабинет гувернера