latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2016-12-17 10:09:17.0

Агенција Fitch Ratings задржала кредитни рејтинг Србије

Рејтинг агенција Fitch Ratings задржала је кредитни рејтинг Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној валути на нивоу „BB–“, након што га је у јуну поправила. Задржани су и стабилни изгледи за његово даље побољшање.

Према оцени агенције Fitch Ratings, стабилни изгледи за даље побољшање кредитног рејтинга земље одражавају успешно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи, као и перспективу чланства Србије у Европској унији, потврђену и отварањем преговора о приступању. Позитивно је оцењена и пуна посвећеност спровођењу трогодишњег аранжмана из предострожности с Међународним монетарним фондом.

Агенција Fitch Ratings оцењује да се наставља смањење интерне и екстерне неравнотеже, што повећава отпорност Србије на спољне шокове. Очекује се да фискални дефицит опште државе 2016. буде нешто изнад 2% БДП-а, а у средњем року око 1% БДП-а. Екстерна неравнотежа се од 2012. године константно смањује захваљујући снажном расту извоза. Процењује се да ће текући дефицит платног биланса у 2016. износити око 4% БДП-а, уз задржавање пуне покривености страним директним инвестицијама.

Према наводима ове агенције, повољна макроекономска кретања резултат су, између осталог, и ниске и стабилне инфлације и релативне стабилности девизног курса. Што се тиче раста БДП-а Србије, очекује да ће он у 2017. достићи 3%.

Када је реч о банкарском сектору, агенција Fitch Ratings наводи да учешће проблематичних кредита у укупним кредитима има опадајућу тенденцију, као и да је банкарски сектор високо капитализован и ликвидан.

У саопштењу се још наводи да ће будуће одлуке о кредитном рејтингу Србије зависити од перспективе привредног раста у средњем року и даљег смањења интерне и екстерне неравнотеже.

Кабинет гувернера