latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2016-12-16 19:55:49.0

Међународни монетарни фонд донео одлуку о успешном завршетку шесте ревизије аранжмана

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда донео је 16. децембра 2016. одлуку o успешном завршетку шесте ревизије актуелног стендбај аранжмана Републике Србије. Овај аранжман и даље се третира као аранжман из предострожности, односно без намере Републике Србије да се одобрена средства користе.

Према оцени директора Међународног монетарног фонда, Србија наставља да остварује добре резултате у спровођењу договореног економског програма. Наставља се јачање економије, уз унапређење јавних финансија и смањење структурних слабости. Међународни монетарни фонд истиче да се у Србији бележи раст запослености, да је инфлација под контролом, а да је јавни дуг почео да се смањује. За даље успешно спровођење програма потребно је наставити реформски процес, који ће довести до даљег унапређења пословне климе и привредног раста на средњи рок.

Поздрављени су резултати фискалне консолидације засновани на снажним пореским приходима и континуираној контроли расхода. У домену фискалне политике приоритети су елиминисање доцњи, реформа администрације и контрола зарада у јавном сектору, уз јачање управљања јавним инвестицијама. Међународни монетарни фонд указује на то да је потребно реструктурирање преосталих предузећа у државном власништву.

Снижавање циљане стопе инфлације уследило је као резултат унапређених макроекономских кретања и поверења тржишта, чиме ће се утицати на даљу динаризацију економије и смањење дугорочних каматних стопа. Међународни монетарни фонд сматра да је актуелна опрезна и прилагодљива монетарна политика у складу с новим инфлационим циљем.

Међународни монетарни фонд је истакао да спровођење реформи у финансијском сектору ствара услове за унапређење његове отпорности, док спровођење Стратегије за решавање проблематичних кредита даје резултате у смањењу удела проблематичних кредита.

Србија је урадила много на пољу унапређења пословног амбијента, али и даље треба радити на подизању поверења инвеститора како би се остварио потенцијал средњорочног раста.

Кабинет гувернера