latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2016-12-12 13:02:41.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у новембру

Девизне резерве Народне банке Србије су на крају новембра износиле 9.817,9 милиона евра и у том месецу су повећане за 111,2 милиона евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 212 одсто и шест месеци увоза робе и услуга.

Нето девизне резерве (укупне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају новембра износиле су 8.133,0 милиона евра и биле су веће за 57,0 милиона евра у односу на претходни месец.

Раст девизних резерви Народне банке Србије из октобра настављен је и у новембру упркос неповољним условима за улагање девизних средстава на међународном финансијском тржишту. Такође, важно је истаћи да је повећање девизних резерви остварено у амбијенту већег измирења преузетих законских и уговорених обавеза Републике Србије од новог задуживања.

Највећи девизни прилив у новембру остварен је по основу интервенција Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту у нето износу од 60,0 милиона евра. Већи прилив остварен је по основу нето повећања девизне обавезне резерве у износу од 43,8 милиона евра и донација у износу од 14,2 милиона евра. По основу управљања девизним резервама и по другим основима девизне резерве су повећане за 121,5 милиона евра.

Наведени прилив био је више него довољан да покрије реализовани одлив из девизних резерви настао по основу раздужења по хартијама од вредности деноминованим у еврима у нето износу од 77,5 милиона евра, веће отплате од коришћења кредита у нето износу од 39,9 милиона евра, на име старе девизне штедње и по другим основима у укупном износу од 10,9 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у новембру износио је 368,6 милиона евра и био је за 32,2 милиона већи него у претходном месецу. У првих 11 месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 5.503,8 милиона евра.

У новембру је динар задржао непромењену вредност у односу на евро, а Народна банка Србије је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 70 милиона евра и продајом 10 милиона како би ублажила претеране дневне осцилације курса.

Кабинет гувернера